14 juin 2006

Liste de mes thés :
Thésnoir
Jin Zhen (Cha Yuan)

vert
Wu lü (Cha Yuan)

blanc
Bai Mu Dan (Admirable tea)

oolong
Tie Guan Yin (Cha Yuan)
Bai Ye Dan Cong (Cha Yuan)

fumé
Grand Chine Lapsang Souchong (Cha Yuan)
Formosse Tarry Crocodile (Cha Yuan)

pu'er
MB (Admirable tea)
MA (Admirable tea)
cn298 (Cha Yuan)

Aucun commentaire: